top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverErwin Spuijbroek

Het belang van een goed schriftelijk contract!

Bijgewerkt op: 3 feb. 2020


In mijn praktijk zie ik het nogal eens voorkomen dat commerciële contracten op basis van goed vertrouwen mondeling zijn overeengekomen. Uiteraard is een mondelinge overeenkomst ook een rechtsgeldige overeenkomst, echter als er zich plotseling een conflict voordoet dan zit u toch met een probleem, zeker als uw wederpartij echt de hakken in het zand gaat zetten. Ziet u dan maar eens de inhoud van deze mondelinge overeenkomst te bewijzen.

Het is dus raadzaam om afspraken altijd in een ondertekend schriftelijk document vast te leggen. Immers, de wet zegt dat een ondertekend geschrift dwingende bewijskracht heeft. Met andere woorden, de rechter dient uit te gaan van datgene wat op schrift staat, tenzij uw wederpartij erin slaagt om te bewijzen dat u beiden iets anders heeft afgesproken dan datgene wat in de overeenkomst staat. Een schriftelijke overeenkomst heeft dus een belangrijke bewijsfunctie.

Een andere belangrijke functie van een schriftelijke overeenkomst is het herverdelen van de risico’s. U kunt met een schriftelijke overeenkomst de risico’s die op grond van de wet in principe voor uw rekening komen, proberen (deels) bij de andere partij te leggen. Zo is bijvoorbeeld het wettelijke uitgangspunt dat uw aansprakelijkheid als presterende partij in principe onbeperkt groot is als u tijdens uw werkzaamheden een fout maakt. Dit risico van onbeperkte aansprakelijkheid kan u zoveel als mogelijk uitsluiten door in een contract of algemene voorwaarden aansprakelijkheidsbeperkingen op te nemen.

Het belang van een goed schriftelijk contract is dus groot. Mijn advies is om niet zelf een contract in elkaar te knippen en plakken, maar u hierin te laten bijstaan door een jurist. Dat geldt overigens ook voor het opstellen van algemene voorwaarden. JuriProfs kan dit voor u verzorgen voor een vast aantrekkelijk tarief. Mocht u hierover eens vrijblijvend willen sparren, neemt u gerust telefonisch contact met ons op: +31 (0)6 23 69 80 70


174 weergaven0 opmerkingen
bottom of page