top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverErwin Spuijbroek

Het belang van een schriftelijke ingebrekestelling!

Bijgewerkt op: 3 feb. 2020


Het kan in de praktijk weleens voorkomen dat u niet tevreden bent over de geleverde prestatie van uw contractspartner. U wilt uiteindelijk de overeenkomst ontbinden en/of schadevergoeding vorderen. Vergeet u in dat geval niet om uw wederpartij eerst nog in gebreke te stellen. Dat wordt namelijk in het heetst van de strijd of uit pure frustratie nog weleens vergeten. U heeft namelijk in principe alleen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst als uw wederpartij in verzuim is.

De wet zegt daarover het volgende: “Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning , waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft”.

U dient uw wederpartij dus (conform de hoofdregel) nog een laatste kans te geven om zijn contractuele verplichtingen alsnog binnen een redelijke termijn na te komen. Dit kan eventueel per e-mail, maar het geniet (vanuit bewijstechnisch oogpunt) de voorkeur om dit per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te doen. Wat uiteindelijk een redelijke termijn is, is sterk afhankelijk van de situatie. Als uw wederpartij uiteindelijk geen gehoor geeft aan de ingebrekestelling, dan kunt u de overeenkomst in principe ontbinden en/of aanspraak maken op schadevergoeding.

Een ingebrekestelling kan overigens (o.a.) achterwege blijven als uit een mededeling van uw wederpartij blijkt dat hij toch niet zal nakomen, als een fatale termijn voor nakoming is overeengekomen en nakoming binnen deze termijn uitblijft, of op grond van de redelijkheid en billijkheid.

Het sturen van een schriftelijke ingebrekestelling is dus al met al een belangrijke stap in het proces. JuriProfs helpt u graag met het opstellen van een correcte ingebrekestelling. Het blijft immers maatwerk. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op om uw kwestie voor te leggen. Dat kan telefonisch: 06 23 69 80 70, maar ook via het contactformulier op de website.


106 weergaven0 opmerkingen
bottom of page