top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverErwin Spuijbroek

Let op bij verzoek klant tot wijziging tenaamstelling factuur!

Bijgewerkt op: 3 feb. 2020


Onlangs heeft zich in mijn praktijk de volgende situatie voorgedaan. Mijn klant heeft in opdracht van persoon x dakwerkzaamheden uitgevoerd op het privé-adres van die persoon x. Deze overeenkomst van aanneming van werk is niet op schrift gesteld. Na afronding van de werkzaamheden stuurt mijn klant een factuur naar persoon x. Persoon x vraagt vervolgens aan mijn klant of de factuur op naam van zijn B.V. kan worden gezet. Puur uit klantvriendelijkheid crediteert mijn klant de factuur die op naam van persoon x staat, en stuurt de creditfactuur naar persoon x vergezeld van de nieuwe factuur die op naam van de B.V. van persoon x staat.

Ondanks diverse aanmaningen blijft betaling van de factuur uit. Mijn klant heeft meerdere malen telefonisch contact met persoon x trachten te leggen, echter tevergeefs. Uit angst voor het faillissement van de B.V. van persoon x heeft mijn klant de factuur die op naam van de B.V. van persoon x stond weer in zijn administratie gecrediteerd en een nieuwe opgesteld op naam van de eigenlijke opdrachtgever persoon x. Nadien heeft mijn klant slechts nog een kleine betaling mogen ontvangen, nota bene afkomstig van de B.V. van persoon x.

Mijn klant verzoekt mij vervolgens om persoon x aan te schrijven. Echter, persoon x stelt zich op het standpunt dat hij de opdracht niet in privé heeft verstrekt, maar dat hij de opdracht in naam van zijn B.V. heeft verstrekt. Nu blijkt die betreffende B.V. (zoals al werd vermoed) in zwaar financieel weer te verkeren. Het lijkt er dus sterk op dat persoon x doelbewust aan mijn klant heeft verzocht om de factuur op naam van zijn B.V. te zetten. Deze trucs worden helaas wel vaker toegepast.

Omdat er verder niets op schrift is gesteld, zal het een lastige (zowaar onmogelijke) klus worden om aan te tonen dat persoon x de opdracht destijds in privé heeft verstrekt. Het feit dat er een kleine betaling is verricht door de B.V. van persoon x maakt het allemaal nog lastiger. Uiteraard zullen we nog onderzoeken of persoon x via de weg van bestuurdersaansprakelijk alsnog in privé kan worden aangepakt.

Mijn tip is al met al om niet te snel in te gaan op dit soort verzoeken tot wijziging van de tenaamstelling van de factuur. En als u dat toch doet, dan is mijn advies om van uw klant te eisen dat hij zich d.m.v. een schriftelijke verklaring als hoofdelijk medeschuldenaar (dus náást de B.V.) verbindt voor de betalingsverplichting voortvloeiend uit de overeenkomst. In dat geval heeft u namelijk twee (contracts-)partijen die u kunt aanspreken.

Loopt u tegen een dergelijk vraagstuk aan, of heeft u een niet-betalende klant die wel een extra zetje kan gebruiken, schroom dan niet om vrijblijvend contact met mij op te nemen! Dat kan telefonisch: 06 23 69 80 70 of per e-mail: erwin@juriprofs.nl.


123 weergaven0 opmerkingen
bottom of page