top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverErwin Spuijbroek

Let op! Laat het contract door uw wederpartij altijd ondertekenen door een daartoe bevoegd persoon!

Bijgewerkt op: 3 feb. 2020


In mijn praktijk komt het weleens voor dat debiteuren (in dit geval rechtspersonen, en dan met name BV’s) zich tijdens het incassotraject op het standpunt stellen dat de overeenkomst is aangegaan door iemand die daartoe niet bevoegd is, en om die reden de overeenkomst vernietigen. Als dan inderdaad blijkt dat die persoon niet bevoegd was om de overeenkomst namens uw contractspartij te ondertekenen, dan is in principe het zeer vervelende gevolg (zeker bij contracten met een groot financieel belang) dat er helemaal geen overeenkomst tot stand is gekomen.

Echter, er is dan wellicht toch nog een mogelijkheid om uw contractspartij (die dus in principe onbevoegdheid vertegenwoordigd is) alsnog aan het contract te houden, en wel op grond van de (zogenaamde) schijn van volmachtverlening.

U zult in dat geval aannemelijk moeten maken dat u er door een verklaring of gedraging van uw contractspartij gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat een toereikende volmacht aanwezig was. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn als een wel bevoegde vertegenwoordiger (bijvoorbeeld de statutair-directeur zelf) de niet-bevoegde vertegenwoordiger aantoonbaar volledig de vrije hand heeft gegeven bij het uitonderhandelen van de overeenkomst, of bijvoorbeeld omdat er door uw contractspartij een (deel)betaling is verricht.

Er bestaat wellicht ook de mogelijkheid om de onbevoegde vertegenwoordiger (die dus achteraf bezien onterecht heeft beweerd over een volmacht te beschikken) persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de schade (denk bijvoorbeeld aan de misgelopen winst) die u heeft geleden doordat de overeenkomst ongeldig is.

Al met al is voorkomen beter dan genezen. Mijn tip is dan ook om bij twijfel over de vertegenwoordigingsbevoegdheid voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst altijd kort via het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te onderzoeken wie er namens uw contractspartij bevoegd is de overeenkomst te sluiten, of het bewijs van een schriftelijke volmacht (die dan uiteraard ook weer door een daartoe bevoegd persoon moet zijn afgegeven) te vragen voor het geval daar een beroep op wordt gedaan.

Heeft u een lopend conflict met uw contractspartij over dit onderwerp, schroom dan niet om vrijblijvend contact met ons te nemen. Dat kan telefonisch: 06 23 69 80 70 of per e-mail: erwin@juriprofs.nl

48 weergaven0 opmerkingen
bottom of page