top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverErwin Spuijbroek

Let erop dat uw vordering niet verjaart!

In mijn dagelijkse praktijk merk ik dat er toch best nog wel wat ondernemers zijn die openstaande vorderingen na vergeefse informele betalingsverzoeken daarna weer erg lang laten liggen. Als de zaak dan vervolgens toch nog ter incasso uit handen wordt gegeven, dan blijkt de vordering te zijn verjaard. De vordering is dan helaas niet meer rechtens afdwingbaar, er resteert dan alleen nog de morele verplichting van uw debiteur om uw factuur te betalen. Als uw debiteur dan een expliciet beroep doet op verjaring, staat u dus in principe gewoon met lege handen. Hoewel ik me goed kan voorstellen dat ondernemers (bijvoorbeeld wegens tijdgebrek) vorderingen soms te lang laten liggen, is het wel verdomd jammer!


Een zakelijke vordering verjaart 5 jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, oftewel 5 jaar na de vervaldatum van de factuur. Bij consumentenkoop geldt een verjaringstermijn van 2 jaar te rekenen vanaf het moment van opeisbaarheid van de koopprijs. Het wettelijke uitgangspunt is dat de koopprijs bij aflevering van de geleverde zaak/zaken opeisbaar wordt, tenzij er is overeengekomen dat de prijs bij vooruitbetaling of juist pas een bepaalde periode na aflevering dient te worden voldaan. Houdt u deze verjaringstermijnen dus goed in de gaten!


Wilt u verjaring voorkomen, dan kunt u deze (voordat de verjaringstermijn is verlopen) stuiten door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling (oftewel een zogeheten stuitingsbrief) waaruit het liefst glashelder blijkt u alsnog betaling van de openstaande vordering verlangt. Vanuit bewijstechnisch oogpunt is het raadzaam om de aanmaning dan wel stuitingsbrief aangetekend met bericht van ontvangst te versturen of eventueel per deurwaardersexploot te laten betekenen. Vanaf de dagtekening van de brief wordt de verjaringstermijn dan verlengd met de oorspronkelijke termijn.


Heeft u een vraag over (stuiting van) verjaring of wilt u een factuur door ons laten incasseren, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch: 076 767 63 08, per e-mail: contact@juriprofs.nl of via het contactformulier op de website.

25 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page