top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverErwin Spuijbroek

Zorg als aannemer voor een formele oplevering van het werk!

Bijgewerkt op: 3 feb. 2020

Ik merk in mijn praktijk dat de aannemers onder ons aan het einde van hun werkzaamheden toch regelmatig vergeten om het werk feitelijk op te leveren, en opdrachtgevers vaak niet tot betaling van de (eind-)factuur overgaan met nota bene als argument dat het werk nog niet is opgeleverd.

Maar juist dat oplevermoment is voor aannemers zo belangrijk, omdat op grond van de wet het gevolg van de oplevering is dat de aannemer voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, en de opdrachtgever vanaf dat moment in principe de volledige aanneemsom verschuldigd is. Bovendien is de aannemer ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken.

De wet (oftewel artikel 7:758 lid 1 BW) zegt over (de procedure van) oplevering het volgende: “Indien de aannemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd”.

Het is dus voor de aannemer van belang om een daadwerkelijke kennisgeving aan de opdrachtgever te doen dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, en de uitnodiging/afspraak voor oplevering schriftelijk of per e-mail vast te leggen! Daar gaat het helaas in de praktijk vaak al mis. Ook is het belangrijk om de resultaten van de eventuele keuring schriftelijk vast te leggen bij voorkeur door middel van een proces-verbaal van oplevering, en de opdrachtgever tenslotte schriftelijk of per e-mail te laten weten dat u het werk als opgeleverd beschouwd en aanspraak maakt op volledige betaling van (het restant van) de aanneemsom.

Al met al is het raadzaam om de hele procedure terzake de oplevering vanuit bewijstechnisch oogpunt schriftelijk vast te leggen om discussies over met name de betalingsverplichting, maar overigens ook over vermeende gebreken, zoveel als mogelijk te voorkomen. Het kan overigens zijn dat uw contract of algemene voorwaarden, indien rechtsgeldig, nog andere voorschriften geven ten aanzien van de oplevering. Let u daar dus ook op!

Heeft u te maken met een opleveringsgeschil, of heeft u wellicht nog een vraag n.a.v. deze blog, schroom dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Dat kan telefonisch: 06 23 69 80 70 of per e-mail: erwin@juriprofs.nl.


93 weergaven0 opmerkingen

留言


bottom of page